Adskillige Biler Trykket Mod Loftet Af Samsøfærgen

D. 11.07.2019
Image: Jaymantri

For nyligt da Samsøfærgen skulle tømmes, trykkede en ansat på en forkert knap, hvilket resulterede i, at flere biler med passagerer i blev løftet mod færgeloftet og trykket.

I søndags blev syv biler beskadiget på Samsøfærgen i forbindelse med uheld med et hængedæk. Uheldet skete nærmere bestemt klokken 15:30, da dækket skulle tømmes for biler ved havnen i Sælvig på Samsø.

Et hængedæk, der kan løfte parkerede biler, blev ved en fejl hejst yderligere op mod færgens loft i stedet for ned. Alle bilerne var på daværende tidspunkt fyldt med passagerer.

Nogle af bilerne blev presset mod et gelænder, der klappede ned i dem, mens andre blev trykket på taget.

Ingen personskader

Selvom uheld aldrig er rare, kan folkene på Samsøfærgen trøste sig med, at der ikke skete nogen personskader. Tilmed var alle de involverede biler i stand til at køre væk fra havnen efter uheldet.

De havde dog lidt markant skade. Ingen af dem skal dog bekymre sig om at finansiere skaderne, da disse dækkes af rederiets forsikring.

En menneskelig fejl var skyld i uheldet

Det var en menneskelig fejl, der var skyld i uheldet. Hængedækket skulle løftes for at give plads til nogle lastbiler, der holdt bagved, men det var ikke ordentligt sikret.

En medarbejder inde på skibet skulle sænke det ene hængedæk, men kom i stedet for til at køre det op, og så var fanden ellers løs i Laksegade.

Efter uheldet blev politi og redningskorps tilkaldt til havnen, og allerede om mandagen fik implicerede passagerer mulighed for at tale med en psykolog om den ubehagelige oplevelse, som de havde været udsat for.

Uheldet er anmeldt til Søfartsstyrelsen, der nu vil tage stilling til, om procedurerne skal ændres, så man undgår en lignende ulykke i fremtiden.

Medarbejderen, der begik en fejl, straffes ikke, da det ikke er rederiets politik at straffe medarbejdere for svipsere.

Tak til Loggershut.dk 

Ovenstående artikel er produceret i samarbejde med folk fra Loggershut.dk. Hvis du ikke kender Loggershut.dk, kan vi fortælle, at der er tale om en platform, hvor man kan finde den rette influencer til sin influencer marketing-kampagne.

Relaterede indlæg
Omkostningerne ved at have en båd kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, heru…
Har du ikke sparebruser eller en vandbegrænser på dit badarmatur, bruger du faktisk intet …
Har du ikke sparebruser eller en vandbegrænser på dit badarmatur, så bruger du faktisk int…
Vil du gerne tage færgen til Berlin, så er det bedst at tage færgen Gedser-Rostock. D…
Ønsker du at købe en båd, som er lavet helt fra bunden og med den indretning, du kunne tæn…
Skibsnissen, der er et øgenavn for fænomenet Klabautermanden, er en form for overnaturligt…
Containerskibe i dag er så store, at man næsten ikke tror sine øjne. Sidste år, altså i 20…