Afgørelse om boreriggene i Frederikshavn er truffet

Afgørelse om boreriggene i Frederikshavn er truffet

Sagen om hvorvidt de 2 borerigge, der blev importeret til Frederikshavn d. 14. marts og 6. juli 2018, blev importeret ulovligt som affald har nu fået en afgørelse. Konklusionen lyder på, at der ikke har været tale om ulovlig importering af affald. Afgørelsen kommer fra Miljøstyrelsen i et nyligt udgivet notat.

Da de 2 borerigge Borr Brage og Ensco 80 ankom til Frederikshavn tilbage i midten af 2018 blev der rejst spørgsmålstegn ved hensigten med boreriggenes ankomst.

Mistanken gik på, at man allerede inden boreriggenes ankomst havde fundet, at de skulle til ophugning. Dette har dog ikke været tilfældet.

Frederikshavn kommune skriver følgende i en pressemeddelelse:

Pressen har vist stor interesse for de 2 boreplatforme og rejst tvivl om, hvad der var hensigten med dem, da de de ankom til Frederikshavn. Man har spekuleret i, om formålet allerede inden ankomsten var ophugning. Og om der i så fald var tale om ulovlig import af affald. Det afviser Miljøstyrelsen altså nu.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med efterforskningen af sagen også været i dialog med Blue Water Shipping og IAT, der i projektet har ageret som agenter for Frederikshavn Havn og MARS.

Miljøstyrelsen oplyser samtidig i notatet, at de ikke har i sinde at foretage yderligere i sagen.

Birgit S. Hansen, der er borgmester i Frederikshavn Kommune, er yderst tilfreds med sagens afgørelse, hvor hun udtaler følgende:

Det betyder meget, at det er slået fast, at reglerne for ulovlig import ikke har haft relevans for de to borerigge. Loven er naturligvis blevet overholdt. -Birgit S. Hansen. 

Tak til Net2Kompagniet

Tak til Net2Kompagniet for deres støtte i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel. Net2Kompagniet leverer alt inden for døre og vinduer, heriblandt plast vinduer