Bådudlejning - Hvilke Muligheder Findes Der?

D. 08.01.2019
Image: sam woodcock

Bådudlejning kan i sommersæsonen være meget attraktivt og spændende, såvel i Danmark som i udlandet.

Mange steder i Danmark er der rig mulighed for at tilbringe en formiddag, eftermiddag eller hele dage på vandet, hvor man kan nyde både den danske sommer og den danske natur.

Mange danskere ville sikkert ønske, at de lå inde med deres egen private båd, når den danske sommer viser sig fra sin bedste side, men dette behøver dog ikke være en begrænsning, da vi i Danmark har rig mulighed for bådudlejning.

I denne artikel giver vi dig en oversigt over de forskellige bådudlejningsservices og forklarer, hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige services.

Ligeledes vil vi beskrive, hvad der er vigtigt, når man vælger at leje en båd, hvorfor det kunne være en god mulighed, hvilke fordele og ulemper der kan være ved bådudlejning samt meget mere.

Hvilke bådudlejningsmuligheder findes der?

Når det kommer til udlejningsformer af både, findes der flere forskellige måder, hvorpå dette kan foregå.

Herunder præsenterer vi en række af de mest populære bådudlejningsmuligheder og -services.

Boatflex

Boatflex er en privat online platform, hvor du som bådejer kan gå ind og sætte din båd til udlejning, hvis du i en periode ikke bruger din båd, og kunne tænke dig tjene lidt penge på den, så den ikke bliver alt for dyr at have stående.

Hvis du ønsker at udleje din båd via Boatflex, kan du inde på deres hjemmeside oprette en bruger, og sætte din båd op for udlejning under den bruger. Her vil du blive bedt om, at indtaste bådens oplysninger, så en potentiel lejer kan vurdere båden.

Du bestemmer selv, hvilken pris du ønsker at tage for båden, og i hvor lang tid du ønsker at udleje den.

Når en person så er interesseret i din båd, vil vedkommende sende en anmodning om at leje båden, og som ejer af båden kan du selv vælge, om du vil udleje båden til personen, som har sendt anmodningen

Hvis du vil vide mere omkring privat udlejning af både, eller vil vide mere omkring Boatflex, kan du besøge dem på deres hjemmeside via linket herunder.

https://www.boatflex.com/da

Bådudlejning Danmark

Bådudlejning Danmark er et offentligt udlejningsbureau, som udlejer både til interesserede brugere. I modsætning til Boatflex, er du ikke her i kontakt med selve ejeren af båden. Ønsker du at leje en båd via Bådudlejning Danmark skal du kontakte udlejningsbureauet og altså ikke selve ejeren af båden.

På samme måde, hvis du ønsker at udleje en båd via Bådudlejning Danmark, skal du også kontakte udlejningsbureauet, og de vil så stå for udlejningen for dig. Du skal derfor hverken logge ind eller indtaste nogle oplysninger om båden.

Ønsker du at vide mere om Bådudlejning Danmark eller deres muligheder, kan du besøge deres hjemmeside via nedenstående link.

http://www.baadudlejningdanmark.dk/baadudlejning-danmark

Vestfyns Marinecenter

På Vestfyns Marinecenters hjemmeside kan du finde mange forskellige udlejningsbåde. Vestfyns Marinecenter er et udlejningsfirma, som udlejer egne både, forskellige steder i Danmark. Hovedsageligt ligger bådene til udlejning ved Middelfart og Nyborg, men det er også muligt via deres hjemmeside, at leje et hus i Strib, hvor en tilhørende båd inkluderer herunder.

Du lejer altså både via selve udlejningsfirmaet, og de vil så stille en båd til rådighed til dig. Det er muligt at logge ind på deres hjemmeside, men det er altså ikke muligt at sætte sin egen båd op for leje, via deres hjemmeside.

Ønsker du at læse mere omkring udlejningsfirmaet, kan du besøge deres hjemmeside via dette link.

https://www.vmac.dk/baadudlejning

Forskellige udlejnings typer

 • Privatudlejning
 • Udlejningsbureauer
 • Udlejningsfirmaer

Privatudlejning

Først og fremmest er der privatudlejning, hvor private bådejere lejer deres egen eller egne både ud til folk, som ønsker at leje en båd for en periode. Her kan man for eksempel via siden Boatflex finde privatpersoner, som udlejer deres egne både.

Herinde kan man så vælge at anmode om en båd, man godt kunne tænke sig at leje, og ejeren kan så vælge at acceptere eller afvise ens anmodning.

Udlejningsbureauer

Dernæst kan man leje både via udlejningsbureauer. Her fungerer udlejningsbureauerne som en slags formidler for de private udlejere. Det fungerer så på den måde, at det ikke længere er privatpersonen selv, som skal stå for at udleje sin egen båd, og det er heller ikke privatpersonen, som kunden henvender sig til, hvis vedkommende vil leje en båd. Det står udlejningsbureauet nu for.

Udlejningsbureauet fungerer derfor som en slags mellemhandler for udlejer og lejer.

Derudover har vi udlejningsfirmaer. Dette er firmaer, som på vegne af bådejere udlejer et større antal både.

Forskellen er dog, at her varetages administrationen af firmaet, og bådene serviceres af virksomhedens ansatte. Ofte vil firmaet have lokaler fra stedet, hvor udlejningen af både sker.

Dette kunne være ved en havn, en fjord eller lignende.

Udlejningsfirmaer

Udlejningsfirmaer er derimod virksomheder, som er i besiddelse af deres egne både og udlejer kun disse til privatpersoner eller andre virksomheder. Det er altså ikke muligt at sætte sin egen båd til salg, på firmaets hjemmeside.

Når du gerne vil leje en båd, tager du kontakt direkte til firmaet og henvender dig omkring, hvilken båd du ønsker at leje.

Fordele og ulemper for udlejning hos private

Fordele

 • Fleksibelt
 • Nemt og sikkert
 • Direkte kontakt med ejeren
 • Ansvar og dækning

Ulemper

 • Hvis man vil leje en båd, er det udlejer, der sætter betingelserne
 • Hvis betingelserne ikke kan accepteres, kan lånet ikke gennemføres
 • Lejerne er ikke garanteret

Når vi skal kigge på fordele og ulemper ved bådudlejning, er det vigtigt, at vi dels tilgodeser personen, som lejer båden, men også selve udlejeren.

Du kan nemlig som lejer vælge at leje båden hos et firma, men du kan også vælge at leje en båd hos en privatperson via Boatflex, hvor privatpersoner tjener penge ved at leje deres både ud til andre bådejere eller -interesserede.

Her sker lejeaftalen direkte mellem lejer og udlejer, og du kan som lejer af båden selv bestemme, om du ønsker en kaptajn med i handlen, eller om du selv ønsker at sejle båden.

Dette er en super god mulighed som lejer af båden, da man selv kan bestemme, hvilken båd man ønsker at leje, og hvis man ikke er den mest erfarne sejler, har man mulighed for at tilvælge en kaptajn til båden.

Som udlejer af båden har dette de fordele, at hvis man skulle ligge inde med en båd, man ikke selv har mulighed for at bruge i en periode, eller hvis man har mistet lysten til at sejle for en stund, vil der altså være penge at tjene ved at opfylde andres ønsker om at komme ud og sejle.

Lejerne er ikke garanteret

Ulempen hvis man vil leje en båd via Boatflex kan derimod være, at udlejer selv bestemmer, om han eller hun ønsker at udleje sin båd til en.

Hvis det nu tværtimod havde været et firma, ville de ikke på samme måde kunne afvise dig. Derudover bestemmer udlejer også selv, hvornår og i hvor lang tid vedkommende ønsker at udleje sin båd.

Dette er på den anden side en fordel for udlejeren, da han eller hun ikke behøver føle sig tvunget til at udleje sin egen private båd, hvis vedkommende f.eks. ikke har tillid til dig eller foretrækker, at du har mere erfaring, end du måske besidder.

Ansvar og dækning

Hvis man som bådejer vælger at udleje sin båd via Boatflex, vil den hermed også automatisk være fuldt forsikret op til 22.000.000 kr. Man skal som bådejer på Boatflex ikke gøre noget for at blive forsikret, og det vil ikke påvirke bådejerens egen forsikring i tilfælde af skader eller andre uheld.

Når det så kommer til betalingen, er det muligt at afregne nemt og sikkert via Boatflex, som er til fordel for både lejer og ejer af båden.

Boatflex er en forholdsvis nem og enkel måde at leje både på, da man på den ene side får direkte kontakt med personen som ejer båden, og samtidig også har mulighed for at aftale bestemte betingelser med selve ejeren.

Fleksibelt

Som ejer af båden er dette også langt hen ad vejen en fordelagtig måde at udleje sin båd på, da man selv bestemmer, hvem man vil leje båden til, hvornår, i hvor lang tid og til hvilken pris. Udlejeren har altså fuld kontrol over udlejningens betingelser.

Dette stiller selvfølgelig også lejeren af både i en mindre fordelagtigt situation, da vedkommende kan have svært ved, hvis flere udlejere har meget skarpe krav, at finde en udlejer, som er villig til at udleje sin båd.

Dette kunne ofte tænkes at forekomme, hvis udlejer er meget skeptisk over for personen, der ønsker at leje vedkommendes båd og altså muligvis har for meget mistillid eller lignende til lejeren.

Nyttige informationer, når du skal leje en båd

 • Aldersgrænse
 • Platformens relationer
 • Ændring af prisen
 • Platformens rettigheder
 • Bådens tilstand ved tilbagelevering

Når der handles mellem to parter, om det så er mellem en lejer og en privat udlejer, et udlejningsbureau eller et udlejningsfirma, så vil der altid være nogle bestemte ting, som du bør være opmærksom på, hvis du vil leje eller udleje en båd.

Aldersgrænse

Hvis du f.eks. vælger at udleje som privatperson, bør du være opmærksom på, at du skal være mindst 18 år gammel for at oprette en profil og sætte noget op til udlejning på sider som Boatflex. Derudover skal du være mindst 25 år gammel for at leje en båd.

Platformens relationer

Derudover er det vigtigt at huske på, at når der handles mellem to private på en online platform, har den platform hverken noget at gøre med udlejeren af bådene eller personen, som godt kunne tænke sig at leje bådene.

Platformene er udelukkende udviklet med henblik på agere som stedet, hvor lejer og udlejer kan mødes. Derfor er det også værd at bemærke, at platformene ikke på nogen måde har kontakt med bådene og kan derfor ikke holdes ansvarlig for bådenes tilstand, fejl eller mangler. Udlejning af både er altså på eget ansvar både af personen, som lejer båden, men også af bådens ejer.

Ændring af prisen

Når du lægger en båd op til udlejning på en online udlejnings platform, er det vigtigt at være indforstået med, at du er ansvarlig for alt, du foretager dig.

Derudover kan prisen på udlejningen af båden ikke ændres, så snart en person har en lejeaftale angående båden.

Platformens rettigheder

Når du slår et emne op på en online platform som for eksempel Boatflex, giver du dem ret til at overvåge, hvad du har slået op på deres platform.

De har på ingen måde ejerskab over det, du har slået op eller på nogen anden måde rettigheder til at ændre i dine oplysninger, medmindre du har overtrådt en af deres normer eller regler.

Boatflex må derimod gerne gribe ind, hvis du har overtrådt en af deres politikker omkring trademark eller andet.

Bådens tilstand ved tilbagelevering

Når du som lejer af en anden privatpersons båd gør brug af en anden ejendom efter aftale, er du og andre, du har med dig ombord på båden, fuldt ud ansvarlige for, at båden bliver returneret til ejeren i samme stand, som I modtog den i.

Hvis ejeren af båden kan fremvise klare beviser for, at båden er blevet beskadiget under lejeperioden, er det lejerens ansvar at betale for de skader, der nu engang måtte kræves at blive repareret. Dette gælder for selve båden og andre ting, der måtte have været om bord på båden, da lejeren modtog båden.

Foreslåede områder til sejlads i Danmark

Danmark er utrolig rig på natur og dyreliv, hvilket gør det til et perfekt sted at tage ud og sejle.

Skulle du være i tvivl, eller løbet tør for ideer angående, hvor turen eventuelt kunne gå hen i det danske landskab, er der her nogle gode bud på, hvor i kan tage hen på sommerens sejltur.

 • Det Sydfynske Øhav
 • Limfjorden
 • Vejle Fjord
 • Bornholm
 • Christiansø og Frederiksø

Der er rig mulighed for bådudlejning i Danmark såvel som i udlandet. Ønsker man en større sejloplevelse, er der både mulighed for bådudlejning i udvalgte lande som Norge, Grækenland, Spanien, Tyrkiet osv.

Disse lande har noget af verdens smukkeste natur at byde på, og samtidig også muligheden for, at komme ud og sejle på nogle af verdens største og mest populære oceaner. Derudover vil man også kunne opleve et helt andet dyre, både til lands, i vands og i luften.

Hvis man derimod er mere til de destinationer som Danmark har at byde på, er der her også mange forskellige muligheder for, hvor den perfekte sejltur kan gå hen.

Herunder vil vi kort uddybe de områder, som vi foreslog længere oppe. Vi vil fremhæve, hvilke centrale attraktioner man bør opleve i disse områder samt nuancere, hvorfor stederne er anbefalelsesværdige, når det kommer til at sejlture.

Vejle Fjord - Smukke naturfrodige områder, der ligner noget fra en Morten Korch-film

Eksempelvis kunne Vejle Fjord være et værdigt bud. Her kan du sejle frit i en 12 sømil lang fjord, mellem bakket landskab der både har skove og smukke marker at byde på. Man kan også vælge at sejle en tur langs stranden, eller sætte kurs mod lystbådehavnen i vejle eller Brejning.

Det sydfynske øhav - Natur, dyreliv og aktiviteter for hele familien

En anden mulighed for en dansk sejl destination kunne være Det Sydfynske Øhav. Her finder ud et af danmarks måske bedste bud på en sejltur til sommer, hvor det danske landskab viser sig fra sin flotte side med massere af dyre- og fugleliv og massere af aktiviteter for hele familien.

Limfjorden - Smukke naturomgivelser i det nordlige jylland

Hvis dette endnu ikke har fristet kunne en mulighed mere være farvandet omkring limfjorden, hvor man både kan sejle i mariager fjord, som også er danmarks næststørste fjord, og som munder ud i danmarks østkyst.

Derudover kan man også sejle længere vest på og ind gennem limfjorden. Et helt igennem fantastisk sund, som forbinder nordsøen med kattegat i det nordlige Jylland. Her er også mange forskellige lystbådehavne, mange forskellige muligheder for kulturoplevelser og aktiviteter for hele familien.

Bornholm og Christiansø - Danmarks østligste punkt, med massere af dansk historie

Vil man hellere på “langfart” og samtidig opleve et stykke smukt dansk natur, kunne det være et glimrende bud at sejle til klippeøen bornholm, som ligger i østersøen mellem Sverige og Polen.

Her ligger små hyggelige havnebyer på stribe, og kunne man tænker sig at sejle videre fra Bornholm og endnu længere øst på, kunne man besøge tvillingeøerne frederiksø og christiansø, som er det østligste punkt i Danmark.

Der er ikke meget liv på disse to små øer, mens trods dens lille størrelse, er christiansø rig på kultur, med både fæstninger, stenhytter og tårne fra flere forskellige tidsperioder. så selvom der ca. kun er 85-90 fastboende på øen, er danmarks østligste punkt dog stadig et besøg værd.

Det er dog også muligt, at bestille en rundvisning. Det fungerer på den måde, at man booker en af de lokale rundvisere, som så viser en rundt på øen og fortæller unikke historier om øens fortid og hvad den har været igennem. Man kan blandt andet høre om, hvorfor der dengang overhovedet blev bygget en dansk søfæstning midt ude i østersøen.

Relaterede indlæg
Omkostningerne ved at have en båd kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, heru…
Har du ikke sparebruser eller en vandbegrænser på dit badarmatur, bruger du faktisk intet …
Har du ikke sparebruser eller en vandbegrænser på dit badarmatur, så bruger du faktisk int…
Vil du gerne tage færgen til Berlin, så er det bedst at tage færgen Gedser-Rostock. D…
Ønsker du at købe en båd, som er lavet helt fra bunden og med den indretning, du kunne tæn…
Skibsnissen, der er et øgenavn for fænomenet Klabautermanden, er en form for overnaturligt…
Containerskibe i dag er så store, at man næsten ikke tror sine øjne. Sidste år, altså i 20…